U Subotici se neće otvarati novi centri za prihvat migranata