Solidartnost“ prava žena uz sećanje na Vericu Barać