Kancelarije za primanje zahteva i izdavanje ličnih karata u zgradi Policijske uprave u Subotici tokom januara će raditi i subotom i nedeljom

Lične karte i vikendom