Tableti za bolje praćenje nastave

Učenici Hemijsko-tehnološke škole koji nisu imali tehničke mogućnosti ili su imali poteškoće da prate nastavu na daljinu dobili su na korišćenje tablet računare koje će moći da koriste za nastavu narednih godinu dana.

Učenici prvih i drugih razreda Hemijsko-tehnološke škole iz osetljivih kategorija dobili su danas na korišćenje tablet računare. Ovi tableti zameniće stare mobilne telefone preko kojih su deca vrlo teška mogla da prate nastavu na daljinu.

Kroz projekat koji je ranije realizovan, “Moj put, moj izbor” pokrenut od strane Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pri Ministarstvu prosvete, identifikovani su rizici koji mogu dovesti do ranog napuštanja srednjoškolskog obrazovanja. Tada je doneta odluka da se pomogne učenicima koji su imali tehničke poteškoće ili nemogućnosti da prate online nastavu. Škola je kroz ovaj projekat dobila 23 tableta koji su danas dati učenicima na korišćenje u narednih godinu dana.

U ovom projektu pored Hemijsko-tehnološke škole, učestvuju i OŠ “Sonja Marinković”, “Matko Vuković”, “Ivan Goran Kovačić” i Školski centar “Dositej Obradović”.