Svetski dan zdravlja

Moto ovogodišnjeg Svetskog dana zdravlja je “ Podržite medicinske sestre i babice“, a prema podacima ZZJZ u našem okrugu od ukupno 2030 zaposlenih zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama, 55 % čine medicinske sestre. U našem okrugu prema poslednjim podacima iz 2018.godine od ukupno broja zaposlenih zdravstvenih radnika, 18 % čine lekari, oko 2% stomatolozi i 2% farmaceuti, a od tog broja 55% čine medicinske sestre. Medicinske sestre i babice imaju ključnu ulogu u zdravstvenoj zaštiti. Prema poslednjim podacima Komore medicinksih sestara i tehničara Srbije , preko 85.000 zaposlenih medicinskih sestara i babica se nalazi u našem zdravstvenom sistemu, kako državnom tako i privatnom. U ove brojke ubraja se i deo koji radi u sektoru socijalne zaštite.  Značaj medicinskih sestara i babica je ključan pogotovo u domenu primarne zdravstvene zaštite, jer najveći deo stanovništva i dobija primarnu zdravstvenu zaštitu. Iz tog razloga veoma je važno da budu dobro kvalifikovane, kako bi se na osnovu dobre procene i pružila kvalitetna zdravstvena usluga korisnicima, objašnjavaju iz ZZJZ.