Svetski dan šuma i Gorana

 

Subotica ne može da se pohvali sa mnogo šuma, te je izuzetno važno raditi na zaštiti postojećih šumskih predela, poručuju iz Goranskog rasadnika na Svetski dan šuma. Prema podacima preduzeća VOJVODINA ŠUME, trenutna pokrivenost šumama u Vojvodini iznosi 6,37 %, dok bi, prema procenama, optimalna šumovitost trebala da iznosi oko 14%.

Sugrađani, sa kojima smo razgovarali, tvrde da se u našem gradu godišnje mnogo više drva pošeče nego što se zasadi. Razlozi za to su, kako tvrde građani, različiti. Loša finansijska situacija, neodgovornost, ali i nevaspitanje osnovni su uzrok „krađe“ šuma.

Gorani, koji danas, takođe, obeležavaju svoj dan, još pre 60 godina počeli da šire saznanja o značaju šuma.Vovodina ima veliki problem sa šumovitosti, a ovaj problem odražava se i na kvalitet zemljišta, poručuju stručnjaci. Našem gradu su neophodni programi kojima će biti predviđena redovna pošumljavanja.

Svest o očuvanju prirode stiče se od malih nogu, te je neophodno decu podučavati putem edukacija, ali i škola u prorodi. Zaposleni u Goranskom rasadniku i ekipa yu eco televizije apeluje na sve sugrađane da iskoriste današnji dan i zasade makar jednu sadnicu.