Svetski dan stonog tenisa

Danas se obeležava svetski dan stonog tenisa.Stonoteniska federacija je odlučila da stoni tenis dobije svoj dan u godini.Kako svoj dan obeležavaju takmičari i treneri stono teniskog kluba Spartak reći će nam trener Mirko Gavrilović.Da je situacija drugačija sigurno je da bi bili u stonoteniskoj sali ali naš sagovornik još uvek ima pravo da izađe napolje.

Jedan od razloga obeležavanja stonog tenisa jeste da se promoviše i motiviše što više ljudi kako bi se bavili ovim sportom.Svetska stonoteniska federacija izabrala je baš ovaj dan zato što je Međunarodni Olimpijski komitet odabrao upravo šesti april kao dan sporta za razvoj i mir.

Kako ističe naš sagovornik on je u redovnom kontaktu sa svojim igračima koji vredno rade i u ovim uslovima. Stono teniski klub Spartak se tokom cele godine trudi da što više promoviše i privuče najmlađe da se uključe u ovaj sport.