Svetski dan logopeda

Porastao je broj dece kod koje se uočava kašnjenje u razvoju govora zbog česte upotrebe mobilnih telefona, ističu logopedi povodom Svetskog dana logopeda. Stručnjaci savetuju roditelje da što više komuniciraju sa decom, te da ih izlažu sadržajima na maternjem jeziku kako bi se prvo upoznali sa strukturom svog jezika.

Maja Avramović svog sina Uroša već godinu dana dovodi kod logopeda u Razvojno savetovalište Doma zdravlja koje radi u okviru Službe za zdravstvenu zaštitu žena i dece. Ona kaže da je govor njenog deteta u poslednjih godinu dana mnogo napredovao na čemu zahvaljuje jezičkim vežbama koje im je logoped pokazao.

Stručnjaci Razvojnog savetovališta kažu da je u našem gradu porastao broj dece kod koje se uočava kašnjenje u govorno-jezičkom razvoju. Po njihovim rečima razlog za ovu pojavu je prekomerna upotreba mobilnih telefona kod dece.

Savet logopeda je da roditelji budu uz dete dok gleda sadržaje na mobilnom telefonu ili bilo kom drugom elektronskom uređaju, te da vode računa o tome da sadržaj bude primeren uzrastu i na maternjem jeziku.

Po rečima stručnjaka, deca tokom gledanja različitih sadržaja, pogotovo na nematernjem jeziku ne mogu da čuju strukturu svog maternjeg jezika. Iz tog razloga savetuju roditelje da, ako već dete koristi mobilni telefon ili neki drugi uređaj, da potraže, npr, narodne pesme jer one u svakom jeziku sadrže pravilan tempo i ritam govora što je izuzetno važno za razvoj jezičkih struktura.

Neke od situacija kada bi roditelji trebalo da se obrate stručnjacima za pomoć je ukoliko primete u drugoj godini života deteta, da ono ne gradi fraze i da mu je rečnik vrlo siromašan i da koristi samo osnovne reči, te da ostalo pokazuje pokretima i gestovima, da tada mogu posumnjati na zaostajanje u govorno-jezičkom razvoju, te da se obrate pedijatru koji će odrediti kako postupati dalje. Osim toga, ukoliko dete tokom treće i četvrte godine života gradi samo kratke rečenice, poput “Tata pod”, što znači “Tata je na podu” ili “Mama tanjir”, što bi značilo “Mama je dala tanjir” da tada trebalo da se obrate stručnjacima za pomoć.