Svetski dan kvaliteta

Stručnim skupom na temu „Kvalitet i bezbednost pacijenata“, koji je okupio zdravstvene radnike sa teritorije Severnobačkog okruga, Zavod za javno zdravlje obeležio je Svetski dan kvaliteta. Kako bezbednost pacijenata predstavlja važan segment kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama, stručnjaci poručuju da je neophodno stalno ulaganje u prevenciju grešaka i neželjenih događaja.

Slogan ovogodišnjeg obeležavanja glasi Slavite svakodnevno liderstvo“, jer su upravo lideri odgovorni za davanje rezultata u svakoj organizaciji i preduzeću. Lideri zagovaraju i razvijaju politiku kvaliteta u organizaciji i stvaraju uslove za njenu primenu u celoj organizaciji. U oblasti zdravstvene zaštite kvalitet se odnosi na stepen do kojeg zdrastveni sistem povećava verovatnoću željenog ishoda, kako kod pojedinica, tako i kod populacije, što zahteva da su korisnici sa svojim potrebama uvek u centru sistema.

Jedna od potvrda upravljanja kvalitetom Zavoda za javno zdravlje je posedovanje Sertifikata za sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima Standarda ISO 9001. Takođe, od strane Akreditacionog tela Srbije laboratorijska ispitivanja akreditovana su od 2002 godine, dok su laboratorijska ispitivanja u laboratoriji kliničke mikrobiologije akreditovana 2015. godine.

Obeležavanje Svetskog dana kvaliteta u zdravstvenim ustanovama ima za cilj da podseti da je bezbednost pacijenata važan činilac kvaliteta rada, te da je prevencija grešaka i neželjenih događaja u toku pružanja zdravstvene usluge moralno i etičko opredeljenje svih zdravstvenih radnika. Stručnjaci podsećaju da je primarna odgovornost zdravstvenog sistema da osigura da prednosti intervencije u zdravstvenom sistemu prevazilaze njene rizike i eventualne štetne efekte.