Svetski dan izbeglica

Žene i devojčice migrantkinje, koje beže iz ratom zahvaćenih područja i dolaze u našu zemlju u potrazi za azilom, na tom putu nalaze se u dodatnoj opasnosti da postanu lake mete za različite oblike nasilja ili eksploatacije, rečeno je uoči obeležavanja Svetskog dana izbeglica na okruglom stolu pod nazivom „Rizici od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja u populaciji žena i devojčica izbeglica u Srbiji“ koji je održan u Plavoj sali Gradske kuće u organizaciji Lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima Grada Subotice i Udruženja građana „Atina“.

Okrugli sto okupio je predstavnike relevantnih ustanova u našem gradu sa ciljem da se skrene pažnja na sve rizike i opasnosti sa kojima se žene i devojčice susreću na putu kao izbeglice i migrantkinje. Svoje iskustvo o izbeglištvu podelile su žene iz Nigerije, Irana i Rusije koje danas žive i rade u našoj zemlji i koje poznaju sistem i procedure azila i koje mogu da daju preporuke za unapređenje sistema kako bi što efikasnije odgovorio na njihove potrebe dok su u našoj zemlji.

Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima organizovao je današnji okrugli sto u susret obeležavanju Međunarodnog dana izbeglica kako bi unapredili borbu protiv trgovine ljudima u našem gradu.

Na okruglom stolu govorile su žene koje su deo zagovaračke grupe “Žene na putu” oformljenoj uz podršku UG 2Atina”, a koju čine žene koje su napustile zemlje porekla i danas žive i rade u Srbiji.