„SVETSKI DAN IZAZOVA“ (Challenge Day)

Obavešatavamo Vas da i ove  godine Subotica učestvuje u međunardnoj sportsko rekreativnoj manifestaciji „Dan izazova“ koja će se održati 30.05.2018. Svi detalji u prilogu. Cilj je animirati što veći broj stanovništva Subotice   da se  taj  dan barem 20 minuta kontinuirano  bave bilo kojim vidom rekreacije( šetnja, vožnja bicikla, rolera, trčanje, plivanje , sportske igre…)

Takođe ove nedelje se održava i Nedelja kretanja MoveWeek  u okviru koje će se održati više događaja rekreativnog kararktera u organizaciji gradskog saveza Sporta za sve Subotice , Planinarskog sportskog kluba Spartak ,  Atletskog rekreativn kluba  „Tron“, Gerontološkog centra Subotica, Border fitnes centra..

SREDA 30.05.2018.

SVETSKI DAN IZAZOVA“ (Challenge Day) održava se svake godine poslednje srede meseca maja u celom svetu. Koordinaciju ovog najmasovnijeg sportsko-rekreativnog događaja na planeti vodi TAFISA (Asocijacija za Međunarodni Sport za sve) i najrazličitijim programskim sadržajima animira oko 70 država sa učešćem preko 60 miliona sportista, rekreativaca i zaljubljenika u fizičku aktivnost. U Srbiji akciju organizuje Asocijacija Sport za sve Srbije, pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Sportskog saveza Srbije. Opštine i gradovi međusobno se takmiče u pet kategorija (nacionalna i međunarodna konkurencija). Promoviše se petnaestominutna fizička aktivnost radi zdravlja, bez obzira na polne, rasne, socijalne, ekonomske i druge različitosti, kroz široku lepezu sadržaja, ukazuje se na neiscrpnost infrastrukturnih objekata i zelenih površina za realizaciju svakog od kreiranih sadržaja, uz ambiciju da to postane svakodnevna potreba građana brojnih lokalnih zajednica.

 

Asocijacija Sport za sve Srbije je pozivala  da se i ove godine priključimo  globalnom projektu ISCA (Međunarodne Asocijacije za sport i kulturu) kampanje NowWeMove (Pokrenimo se) kako bismo animirali građane širom Srbije na redovno bavljenje fizičkom aktivnošću radi zdravlja.  

MOVE WEEK – NEDELJA FIZIČKE AKTIVNOSTI EVROPLJANA je projekat ISCA-e koja, uz podršku Evropske Unije, realizuje manifestaciju od 2012. godine.

Cilj je da se u ciklusu do 2020. godine priključi dodatnih – preko 100 miliona građana Evrope koji žele da se bave fizičkom aktivnošću.

Kao deo Evropske kampanje NowWeMove, u Srbiji akciju organizuje Asocijacija Sport za sve Srbije, pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta i Sportskog saveza Srbije.

U toku poslednje nedelje meseca maja (28.05-03.06.2018.) organizuje se niz sportsko-rekreativnih događaja koji uključuju promociju različitih fizičke aktivnosti.