Svetski dan čistih ruku

Pranje ruku sapunom i toplom vodom, je u isto vreme najjeftinija i najefikasnija preventivna mera zaštite od virusa, bakterija i jednoćelijskih parazita, podsećaju lekari na Svetski dan čistih ruku. Preventivna mera zaštite zdravlja pranjem ruku, dostupna je svima, te uz redovno održavanje higijene ruku sprečava se širenje zaraznih bolesti putem direktnog ili indirektnog kontakta na zdravu osobu. Sugrađani sa kojima smo razgovarali kažu da se redovno pridržavaju pravilnog načina pranja ruku, te da bez sapuna i nema pranja, a posebno pre rada sa hranom ili nakon rada u bašti treba dobro oprati ruke. Prema rečima lekara, pranjem ruku sprečava se pre svega širenje stomačnih i respiratornih infekcija. Veoma je važno uz toplu vodu koristiti i sapunicu, te uz pravilno pranje ruku sprečavamo širenje infekcije. Ruke treba prati barem 20 sekundi uz primenu sapunice, optimalan broj pranja ruku ne postoji ono što je bitno je znati kada je to potrrebno. Glavni cilj ustanovljenog Svetskog dana čistih ruku je razvoj kulture pranja ruku stanovništva, kako na globalnom tako i na lokalnom nivou.