Svetski dan bubrega

Od bolesti bubrega, kao osnovnog uzroka smrti, tokom prošle godine u Severno-Bačkom okrugu umrlo je 39 osoba, rečeno je povodom obeležavanja Svetskog dana bubrega. Ovaj dan obeležava se drugog četvrtka meseca marta od 2006. godine, a ove godine to je 8. mart. U 2018. godini posebna pažnja posvećena je bolestima bubrega u ženskoj populaciji, kao i bolestima bubrega i trudnoći, pod sloganom „Bubrezi i zdravlje žena“.

Prema rečima predsednika Saveza bubrežnih invalida Vojvodine, Zorana Miškovića, od 1100 pacijenata u Vojvodini, koji su na dijalizi, 40% čine žene. Prosečna starost pacijenata koji su na dijalizi je između 55 -67 godina. Bubrežni bolesnici su pre svega osobe sa invaliditetom, ističe Mišković.

U Opštoj bolnici u Subotici trenutno se 69 pacijenata leči primenom dijalize dok se 12 bolesnika leči u kućnim uslovima primenom peritoneumske dijalize. U Srbiji na svakih 1000 bolesnika jedan se leči dijalizom, a svaki 10. bolesnik ima neki od 5 poznatih stadijuma bubrežnih slabosti. Lekari upozoravaju da je neophodna redovna kontrola radi rane detekcije bubrežne bolesti. Naročitu pažnju trebalo bi da obrate osobe sa hipertenzijom, šećerni bolesnici, osobe sa prekomernom telesnom težinom, stariji od 65. godina kao i oni koji u porodici imaju bubrežnog bolesnika.

Prema podacima ZZJZ Subotica u Severno-Bačkom okrugu je tokom 2017. godine od bolesti bubrega, kao osnovnog uzroka smrti umrlo 39 osoba- 20 muškaraca i 19 žena. Akutna bubrežna insuficijencija je bila uzrok 6 smrtnih slučajeva, dok je hronična bubrežna insuficijencija bila uzrok 24 smrtna ishoda.