Sve više dece sa disharmoničnim razvojem

U OiSŠ „Dr Svetomir Bojanin“ u subotu je održan seminar za zaposlene u školi na temu: „Teškoće u učenju i ponašanju u vrtiću i školi – disharmoničan razvoj kod dece“.

Predavanje su održali dr Violeta Nestorov i dr Stevan Nestorov iz organizacije „Pomoć porodici“ čiji je jedan od osnivača dečiji neuropsihijatar dr Svetomir Bojanin po kome subotička škola, domaćin seminara nosi ime. Kako ističe dr Nestorov danas je sve veći broj dece sa disharmoničnim razvojem kojoj je potrebna dodatna podrška u razvoju i na svim nivoima obrazovanja. Kako ističe dr Nestorov, problemi kod dece postaju vidljiviji u susretu sa školom i zbog toga je cilj ove edukacije bio podizanje stručnih kompetencija zaposlenih u školi.

Predavanju je prisustvovalo trideset zaposlenih u OiSŠ „Dr Svetomir Bojanin“, a ovaj seminar za njih predstavlja deo stručnog usavršavanja.

OiSŠ „Dr Svetomir Bojanin“ pohađa 198 učenika od najmlađeg- predškolskog do srednjoškolskog uzrasta kojima zaposleni u ovoj školi svakodnevno pružaju stručnu podršku.