Sve službe i vodoprivredna preduzeća u APV u pripravnosti u slučaju obilnih kiša

Sve službe i javna vodoprivredna preduzeća u AP Vojvodini su u punoj pripravnosti za delovanje u sprečavanju eventualnih posledica koje bi mogle biti prouzrokovane zbog najavljenih obilnih padavina.
Mehanizacija, alat i potrebni materijal su spremni i u slučaju potrebe može se brzo reagovati – konstatovano je na današnjoj sednici Pokrajinskog štaba za vanredne situacije, kojom je predsedavao predsednik Pokrajinske vlade i komandant Štaba Igor Mirović.
Iako su vodostaji na velikim rekama u AP Vojvodini, kao što su Dunav, Sava i Tisa, na nivou koji je daleko ispod uvođenja čak i redovne odbrane od poplava, naloženo je nadležnim službama JVP „Vode Vojvodine“ i drugih vodoprivrednih preduzeća u Vojvodini 24-satno osmatranje na terenu i stalna komunikacija između štabova za vanredne situacije susednih lokalnih samouprava, kao i sa sličnim službama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Rumuniji.
Na teritoriji AP Vojvodine, redovna odbrana od poplava jedino se i dalje sprovodi u Banatu na oko 62 kilometra Tamiša. Na banatskim vodotocima, koje karakteriše bujični porast vodostaja zbog mogućih snažnijih padavina, pojačano se prati stanje na nasipima, objektima crpnih stanica i ustava.