Sve predstojeće rezervacije su pod znakom pitanja

Uticaj pandemije oseća se u svim privrednim granama, ali među najpogođenije svakako spada turizam, a samim tim i turističke agnecije koje trpe značajne posledice. Sve predstojeće rezervacije su pod znakom pitanja dok se ne sazna da li će granice ostati otvorene.

Turizam je lanac i ljudi i usluga, a novac koji putnici daju prosleđuje se dalje za rezervacije određenih kapaciteta i to ne može da se vrati tek tako nazad. Po pitanju novih rezervacija aranžmana, postoje ali u malom broju i pod znakom su pitanja zbog trenutne epidemiološke situacije, rekao je Siniša Gurinović ispred Eco Travel agencije.

Pomoć od države, kao sektor nisu dobili ali se nadaju da će im država izaći u susret kao što je to učinila za hotelijerstvo.

Turističke agencije, kao i svi, moraju da prilagođavaju svoje poslovanje u novonastaloj situaciji. Jedan od primera jeste upravo Eco Travel agencija koja u svojstvu turističke agencije ima menjačnicu u koju su odnedavno uveli i mogućnost plaćanja računa.