Sve bolja sportska infrastruktura u našem gradu

Za postizanje što boljih rezultata,neophodni su uslovi.Protekla godina može se reći bila je u znaku poboljšanjana kada je u pitanju što bolja sportska infrastruktura u našem gradu.I ove godine nastaviće se sređivanje sportskih objekata,pre sve ga u školama.Klima u hali sportova treba da bude završena početkom narednog meseca.Svakako prioriteti su da se sredi atletska staza na gradskom stadionu kao i sportski tereni na Paliću.