Svako treće dete gojazno

U prostoriji Fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo ,,Danilo Kiš“, koja je bila popunjena do poslednjeg mesta, sinoć je održana tribina pod nazivom: ,,Pokreni se-za sebe“ na kojoj je predstavljen problem preterane gojaznosti kod dece i adolescenata. Učesnice tribine su bile dr Snežana Lešović nosilac programa ,,Čigotica“, dr Karolina Berenji specijalista higijene ZZJZ koja je prezentovala mogućnosti prevencije, psiholog Karolina Vereš i pedagog Marijana Vasilijević koje su govorile o radu sa gojaznom decom.

Svako treće dete u našoj zemlji pati od prekomerne uhranjenosti, a prema rečima lekara gojaznost je sve značajniji problem javnog zdravlja jer se komplikacije javljaju sve ranije. Mladi uzrasta od 12 do 18.godina čiji je BMI veći od 95. percentila imaju pravo da se preko RFZO, na osnovu uputa pedijatra, uključe u program ,,Čigotica“.

Iz ZZJZ poručuju se preterana gojaznost kod dece i adolescenata javlja kao posledica nepravilne ishrane i pogrešnih navika, neadekvatnog trošenja slobodnog vremena i nedovoljnog bavljenja sportskim aktivnostima.
Prema mišljenju školskog psihologa gojaznost je povezana sa prekomernom upotrebom računara i telefona. U praksi adolescenti koji imaju prekomernu telesnu težinu pate od manjka samopouzdanja, stvaraju negativnu sliku o sebi zbog čega se javljaju poremećaji u sferi psiho-socijalnog funkcionisanja.

Centar za prevenciju gojaznosti u kome se sprovodi zdravstveni multidisciplinarni program ,,Čigotica“ je formiran 2008.godine, a od tada je u centru lečeno 5.600 adolescenata iz naše zemlje i okruženja.