Svaka druga žena doživela je psihološko,a svaka treća fizičko nasilje