Sva javna preduzeća planiraju dobitak, osim “Subotica-transa”

Gradonačelnik Stevan Bakić rekao je nakon usvajanja programa poslovanja 12 javnih i javno komunalnih preduzeća i dva društva sa ograničenom odgovornošću, da su prilikom izrade plana i programa za 2021. godinu, sva preduzeća ispoštovala planske kategorije po pitanju izrade planova. On je pohvalio rad javnih subotičkih preduzeća, koja su, kako je naveo, u otežanim uslovima uslovljenim epidemiološkom situacijom ispunila sve svoje obaveze u prethodnoj godini iz oblasti svog poslovanja, a kao najvažnije je ocenio što su očuvali likvidnost i solventnost i sačuvali sva radna mesta. Od 14 javnih i javno-komunalnih subotičkih preduzeća, samo je JP “Subotica- trans” programom poslovanja za ovu godinu predvidelo gubitak.

I odbornička grupa SVM-a je glasala za usvajanje programa rada svih 14 javnih preduzeća.

Predstavnici opozicije iz redova “Pokreta građanske Subotice” pohvalili su što su se pred odbornicima u Skupštini na vreme našli planovi rada javnih preduzeća i izazili nadu da će se ta tendencija i zadržati. Predsednik Odborničke grupe “Pokret građanske Subotice”, Miroslav Milojević uputio je kritiku na računa vladajuće koalicije povodom tačke 5 današnjeg dnevnog reda koja se odnosila na naknadno donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka za realizaciju javno-privatnog partnerstva za ZU “Apoteka Subotica”.

Odbornici su danas, između ostalog, doneli odluku i o Planu generalne regulacije VI za delove zona “Mali Radanovac” i “Radanovac”, zatim i o Planu generalne regulacije za Mišićevo koje do sada nije imalo ovaj Plan, a doneta je i odluka i o Izmeni dela Plana detaljne regulacije za deo obalnog pojasa Palićkog jezera. Odbornici su u skladu sa novim Zakonom o putevima doneli odluku i o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica, a usvojen je i Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Subotice za ovu godinu. Na današnjem zasedanju, odbornici u Skupštini grada doneli su i rešenje o imenovanju Aleksandra Tokovića za vršioca dužnosti direktora ustanove kulture Art bioskop “Aleksandar Lifka” .