Suzbijanje odraslih komaraca sa zemlje od srede do subote na Paliću

Preduzeće „Oris“ iz Sombora sprovešće tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje u periodu od srede do subote na području turističke i urbane zone na Paliću. Suzbijanje će se izvršiti na dan sa povoljnijom meterološkom situacijom, u vremenu od 19 do 22 časa. Tretman će se vršiti ULV tehnikom sa zemlje, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin, koji je toksičan za pčele, te se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 kilometara od mesta vršenja tretmana. Dejstvo preparata traje tri dana. Mape sa preciznijim lokacijama na kojima će se sprovesti tretman mogu se pogledati na fejsbuk i internet stranici preduzeća „Oris“.