Suzbijanje komaraca

 

U skladu sa Ugovorom o javnoj nabavci usluge suzbijanja komaraca na teritoriji Grada Subotice,preduzeće „Oris“ d.o.o. iz Sombora, obaveštava građane da će sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje u periodu od 12.06. do 13.06.. Tretman odraslih komaraca sa zemlje će se izvršiti na dan sa povoljnijom meterološkom situacijom u vremenu od 19:00 do 22:00 časa. Tretman će se vršiti na teritoriji sledećih mesnih zajednica: MZ Zorka– urbani deo, MZ Dudova Šuma, MZ Centar 1, MZ Centar 2, MZ Centar 3, MZ Bajnat, MZ Prozivka, MZ Palić (turistička zona), MZ Hajdukovo i MZ Aleksandrovo.
Tretman će se vršiti ULV tehnikom sa zemlje, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Preparat je toksičan za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenog preparata traje 3 dana. Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55