Suzbijanje komaraca iz vazduha i sa zemlje između 24. i 29. avgusta

Kombinovani tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje biće sproveden u periodu od 24. avgusta do 29. avgusta 2020. Кombinovani tretman odraslih komaraca će se izvršiti u vremenu od 18:00 do 23:00 časa prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha.

 

Tretman iz vazduha će se vršiti na teritoriji sledećih mesnih zajednica: Кelebija, Peščara, Makova Sedmica i deo Zorke . Tretman sa zemlje vršiće se na teritoriji Mesnih zajednica: deo Zorke, Palić, Hajdukovo, Čantavir, Stari Žednik, Novi Žednik, Donji Tavankut, Gornji Tavankut, Bajmok, Šupljak i Bački Vinogradi.

Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin, a iz vazduha preparatom na bazi aktivne materije lambda cihalotrin. Preparati su toksični za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenih preparata traje 3 dana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici (www.oris.rs) preduzeća „Oris“ doo Sombor. Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55, navodi se u saopštenju Službe za komunalne poslove.

Ostavi komentar

Unestie Vaš komentar
Unesite Vaše ime