Suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje

 

Preduzeće „Oris“ iz Sombora obaveštava građane da će sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje u periodu od srede do ponedeljka, 7. avgusta. Tretman odraslih komaraca sa zemlje će se izvršiti na dan sa povoljnijom meterološkom situacijom u vremenu od 20:00 do 23:00 časa. Tretman će se vršiti na teritoriji sledećih mesnih zajednica: MZ Novo Selo, MZ Mali Bajmok, MZ Centar 1, MZ Centar 2, MZ Centar 3, MZ Peščara, MZ Ker i MZ Gat.
Tretman će se vršiti ULV tehnikom sa zemlje, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Preparat je toksičan za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenog preparata traje 3 dana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici www.oris.rs. Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.