Suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje sprovešće se u periodu od 4. do 13. jula

Zbog nepovoljnih meteoroloških uslova, umesto u prethodno najavljenom periodu od 15. do 22. juna, tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje sprovešće se u periodu od 4. do 13. jula, najavilo je preduzeće „Oris“ iz Sombora.

Tretman odraslih komaraca sa zemlje spovešće se na dan sa povoljnijom meterološkom situacijom, u večernjem terminu od 19 do 23 časa, na teritoriji mesnih zajednica Bajnat, Centar 1, Centar 2, Centar 3, Dudova Šuma, Gat, Ker, Kertvaroš, Mali Radanovac, Mali Bajmok, Novi Grad, Novo Selo, Prozivka, Zorka (deo), Železničko naselje, Aleksandrovo i Palić.
Tretman će se vršiti ULV tehnikom sa zemlje, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin, koji je toksičan za pčele, te se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje pet kilometara od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenog preparata traje tri dana.