Suficit republičkog budžeta na kraju oktobra iznosio je 79,8 milijardi dinara

Suficit republičkog budžeta na kraju oktobra iznosio je 79,8 milijardi dinara, jer su prihodi bili 934,1 milijarda dinara, a rashodi 854,3 milijarde dinara, objavilo je Ministarstvo finansija Srbije. Višak prihoda nad rashodima je u oktobru iznosio 13,2 milijarde dinara, jer su naplaćeni prihodi od 99,9 milijardi dinara, a rashodi su bili 86,7 milijardi dinara. Poreski prihodi u oktobru iznosili su 87,5 milijardi dinara, pri čemu se najveći deo poreskih prihoda odnosi na uplatu poreza na dodatu vrednost (PDV) u iznosu od 49 milijardi dinara, budući da se u oktobru plaćaju tromesečne obaveze tog poreza. Prihod po osnovu akciza iznosio je 22,3 milijarde dinara. Poreski prihodi naplaćeni su u skladu sa očekivanjima, a neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 12 mlrd dinara, pri čemu je premija po osnovu ponovnog otvaranja emisije obveznica iznosila 1 milijardu dinara, a javne agencije su uplatile višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1,4 mlrd dinara. Prihod po osnovu donacija iznosio je 0,5 milijardi dinara, a u oktobru su rashodi izvršeni u iznosu 86,7 milijardi dinara. Na nivou opšte države, od početka godine do kraja oktobra, zabeležen je ukupan fiskalni suficit u iznosu od 94,9 milijardi dinara.