Subvencije za podsticanje starih zanata

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam u okviru novog javnog konkursa daje 3 miliona dinara subvencija za stare zanate i proizvode domaće radinosti u Vojvodini. Rok za podnošenje prijava je 27. septembar.

Javnim konkursom za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje starih zanata i proizvoda domaće radinosti, preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima biće na raspolaganju ukupno 3 miliona dinara. Subvencije će se dodeljivati za umetničke i stare zanate odnosno poslove domaće radinosti, a radi očuvanja proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za ovu delatnost.

Pravo konkurisanja po ovom konkursu imaju privredna društva i preduzetnici čija je delatnost kategorisana na osnovu Pravilika o određivanju poslova kji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata Republike Srbije, sa sedištem ili registrovanom poslovnom jediniciom na teritoriji AP Vojvodine koji su upisani u registar Agencije za privredne registre.

https://youtu.be/oxNC4a0lrEYPo rečima pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, sve veći broj mladih interesuje se za stare i tradicionalne zanate koji su prisutni na svim turističkim manifestacijama. Stare zanate čuvamo i zbog tradicije jer u manjim mestima nacionalne zajednice svoju tradiciju baštine kroz određene proizvode starih zanata, zbog turizma jer su prisutni na svim turističkim manifestacijama i zbog zapošljavanja jer zapošljavaju najmanje jedno lice i na ovaj način u potpunosti objedinjuju portfolio Sekretarijata za privredu i turizam, objašnjava sekretar Ivanišević.