„Subotica trans“ prošle godine imao 6,5 miliona putnika

JP “Subotica trans“ je tokom prošle godine prevezlo oko 6,5 miliona putnika na gradskim, prigradskim i međugradskim linijama. Okosnicu gradskog prevoza čine tri linije 1, 6 i 16, koje su i tokom prošle godine imale najveći broj putnika. Povećanje broja putnika je posebno izraženo na linijama ka Industrijskoj zoni Mali Bajmok.