Subotica je jedan od najsnažnijih obrazovnih centara pored Novog Sada

Subotica je jedan od najsnažnijih obrazovnih centara pored Novog Sada, istakao je danas pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistrašivačku delatnost, prof. dr Zoran Milošević, prilikom posete visokoobrazovnim ustanovama u Subotici. Veoma je važno da se Subotica neguje kao odredište sa zavidnim nivoom infrastrukture kada je visoko obrazovanje u pitanju, istakao je pokrajinski sekretar.
Prilikom obilaska visokoobrazovnih ustanova u Subotici, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistrašivačku delatnost , prof. dr Zoran Milošević, razgovarao je sa predstavnicima tih ustanova o aktuelnim pitanjima. U Visokoj školi strukovnih studija govorilo se o infrastrukturnim problemima, a na Ekonomskom fakultetu o organizaciji naučnih skupova, te o specifičnostima kada je u pitanju odnos studenata u Novom Sadu i Subotici. Učiteljski fakultet na mađarskom jeziku, predstavlja simbol dobrosusedske saradnje, istakao je sekretar Milošević. Prilikom posete pokrajinski sekretar, rekao je da je Subotica jedan od najsnažnijih obrazovnih centara, pored Novog Sada.
Prilikom posete u Subotici, pokrajinski sekretar obišao je i Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici, prof.dr Aleksandar Grubor, ovom prilikom istakao je da prof.dr Zoran Milošević i sekretarijat imaju visoko razumevanje za rad, ali i probleme Ekonomskog fakulteta u Subotici u protekle četiri godine, te da su u ovoj instituciji zadovoljni sa saradnjom.
U okviru posete pokrajinski sekretar Milošević, obišao je i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, kao i Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera.