Studija o funkcionisanju taksi prevoza

Grad Subotica je pokrenuo studiju taksi prevoza na teritoriji Grada Subotice koji izrađuje Saobraćajni fakultet u Beogradu, a anketiranje se sprovodi od danas do 1. avgusta ove godine.

Cilj studije odnosno projekta je funkcionisanje sistema taksi prevoza putnika u Subotici, usaglašavanje sa realnim transportnim potrebama i zahtevima korisnika sistema I podizanje nivoa kvaliteta transportne usluge. U okviru projekta sprovode se opsežna istraživanja koja će biti osnova za unapređenje funkcionisanja sistema taksi prevoza na teritoriji Grada Subotice, a Vaše mišljenje je od izuzetnog značaja za projektovanja sistema po meri Subotičana.

Anketu možete popuniti preko banera na sajtu: subotica.rs / „Anketa korisnika taksi prevoza“.