Studenti VTŠ održali prezentaciju stečenih znanja

U čitaonici Gradske biblioteke studenti Više tehničke škole, održali su prezentaciju stečenih znanja i finalnih proizvoda učenja u oblasti informacionih tehnologija. Učenici srednjih škola upoznali su se sa praktičnom stranom učenja kroz interaktivnu aktivnost studenata i nastavnog kadra Više tehničke škole.

Filip Vučinić, student informatike na VTŠ, demonstrirao je svoje praktično umeće pred potencijalnim studentima. Istakao je da se za ovu školu odlučio upravo zbog činjenice da se u njoj stiču pored teorijskih, i ona praktična znanja i veštine, takođe, smatra da su mu mogućnosti za zaposlenje, nakon studija, velike.

Zbog prevelike konkurencije na tržištu rada, svaki oblik praktičnog znanja može biti dragocen. Profesori sa VTŠ napominju da teorijsko znanje, koje se stiče na fakultetima, jeste izuzetno važno, ali da ono mora biti potkrepljeno praktičnim znanjima i veštinama koje studenti, takođe, treba da stiču na visokoškolskim ustanovama, a da studenti VTŠ pored diplome dobijaju i praktično znanje te su odmah nakon studija spremni za rad.

Iz Gradske biblioteke poručuju da su oni okrenuti ka đacima i studentima, te da je današnja prezentacija samo jedna u nizu onih koje treba da pomognu mladim ljudima da se upoznaju sa mogućnostima studiranja na različitim fakultetima, te da dobiju što više informacija koje će im pomoći prilikom odlučivanja o upisu na fakultet.

Iz VTŠ poručuju da se njihovi studenti nakon završenog školovanja veoma brzo zapošljavaju i to najčešće u okviru struke. A jedan od razloga za to, svakako su, i opraktične veštine koje studenti stiču još tokom školovanja.