Studenti Građevinskog fakulteta izložili svoje radove

U holu Građevinskog fakulteta Subotica, Univerziteta u Novom Sadu, otvorena je Šesta izložba studentskih radova “Arhitektonsko inženjerstvo” iz školske 2019/2020. godine. Izložba je održana u okviru 8. međunarodne konferencije “Savremena dostignuća u građevinarstvu”.

Jedan od studenata čiji su radovi izloženi jeste Aleksa Vuković, student treće godine arhitektonskog inženjerstva. Nakon završetka osnovnih studija, planira da upiše i master akademske studije, a možda i van granica naše države. Ovo predstavlja njegovo prvo učešće na izložbi i kako kaže zadovoljan je krajnjim rezultatima svojih radova koji su se odnosili na projektovanje porodične kuće i osnove projektovanja zgrade.

Izloženi studentski radovi predstavljaju opus rada na više predmeta modula “Arhitektonsko inženjerstvo” među kojima su Slobodnoručno crtanje, Elementi dizajna, Tradicionalni materijali, Projektovanje višeporodičnog stanovanja, Osnove urbanizma i Energetski održiva arhitektura. Značaj izložbe ogleda se u tome što pokazuje kvalitet studentskih radova koji su iz godine u godinu sve bolji, rekla Viktorija Aladžić, profesorka na Građevinskom fakultetu.

Takođe, bili su prikazani i završni radovi studenata koji su tokom prethodne školske godine diplomirali na osnovnim i master akademskim studijama. Međunarodnom konferencijom “Savremena dostignuća u građevinarstvu” obeležava se i 47 godina od osnivanja Građevinskog fakulteta.