Stručna praksa za najbolje studente

Zahvaljujući konkursu Sekretarijata za privredu i turizam APV, najbolji studenti fakulteta sa sedištem u Vojvodini, imaće priliku da steknu stručnu praksu u nekoj od institucija kojima je osnivač Pokrajina.

U okviru programa sprovođenja stručne prakse u organima uprave na teritoriji AP Vojvodine, a koju sprovodi Pokrajinska vlada, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je Javni poziv za finansiranje stručne prakse najboljih studenata koji su u školskoj 2020/21 godini diplomirali na fakultetima sa sedištem na teritoriji Vojvodine. Javni poziv za poslodavce i diplomce otvoren je do 3. decembra.

Stručna praksa realizuje se u skladu sa zakonom i Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja, a Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam ovu meru finansiraće godinu dana. Mera stručne prakse koja će trajati 12 meseci namenjena je najboljim studentima fakulteta koji pripadaju univerzitetima na teritoriji Vojvodine-rekao je pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević.

Pravo učešća u realizaciji mere stručne prakse ostvaruje poslodavac koji pripada pokrajinskim organima i stručnim službama Pokrajinske vlade, kao i javnim službama  čiji je osnivač AP Vojvodina. Neophodno je da postoje kadrovski kapaciteti za stručno osposobljavanje, tačnije da poslodavac obezbedi mentora koji je najmanje istog nivoa kvalifikacije kao i angažovano lice. Takođe, poslodavac treba ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za stručno osposobljavanje, adekvatan radni prostor, opremu  i uslove u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu.