Štrajk zaposlenih u JP „Pošta Srbije“

Zaposleni u „Pošti Srbije“ su u petak 23. februara, stupili u štrajk, a radno vreme pošta usklađeno je sa odlukom o načinu obezbeđivanja minimuma procesa rada za vreme štrajka. Zaposleni u JP „Pošta Srbije“ traže hitno poboljšanje materijalnog položaja i nastavak pregovora sa Vladom o izuzimanju tog preduzeća od Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata.