Stopa suicida u Subotici među najvišima u Vojvodini

Pedeset osoba u toku prošle godine oduzelo je sebi život u Severnobačkom okrugu, a u 76,5 odsto slučaja to su bili muškarci, pokazuju podaci ZZJZ Subotica, uoči obeležavanja Svetskog dana prevencije samoubistva.

Prema poslednjim istaživanjima, u našoj zemlji na godišnjem nivou 1.400 osoba izvrši samoubistvo, dok se Subotica nalazi na listi gradova u Vojvodini sa najvišom stopom suicidnosti, kažu stručnjaci. Suicidno ponašanje vrlo je složeno, a faktori rizika su brojni. Raniji pokušaji suicida i samopovređivanje samo su neki od njih, dok su vodeći faktori mentalni i psihički poremećaji, kao što su depresija, bolesti zavisnosti, šizofrenija i poremećaj ličnosti. Zabrinjavajuća činjenica je i ta da je više od trećine osoba koje izvrše samoubistvo mlađe od 50 godina.

Kod određenih profesija rizik od samoubistva je povećan, a jedna od njih jeste i oblast zdravstva. Povećan broj pokušaja suicida beleži se za vreme praznika i u rano proleće ili ranu jesen, a takođe u jutarnjim ili večernjim časovima, objašnjava dr Takač i naglašava značaj prevencije kada je u pitanju suicid.

Besplatna SOS linija u Subotici je 024 /553- 000 od 17 do 22 časa, a za psihosocijalnu pomoć i podršku dostupan je i Centar Srce, od 17 do 23 časa, na telefon 0800/ 300-303.