Šta sa stranim novcem posle letovanja?

Kako vam se ne bi desilo da se sa godišnjeg odmora vratite sa većom količinom stranog novca koji ne možete razmeniti u Srbiji, stručnjaci savetuju da ne menjate veće količine novca kao i da pri kraju letovanja koristite platnu karticu. U menjačnicama u Srbiji moguće je zameniti: evro, dolar i funtu. Ukoliko se sa godišnjeg odmora vratimo sa značajnijom količinom stranog novca, svako od nas zaputiće se u menjačnice kako bi izvršili razmenu i novac prebacili u domaću valutu. Ipak, potrebno je informisati se o tome koje su to valute najzastupljenije kod nas i koje je moguće zameniti. U menjačnicama u Srbiji postoje 3 osnovne i 10 pratećih valuta, a najčešće se rade zamene tzv. “velikih valuta” odnosno onih koje imaju najveći opticaj izvan svojih matičnih zemalja. Građani ne bi trebalo da menjaju velike količine novca, dok su na godišnjem odmoru. Saveti za sve one koji letovanje provode u zemljama čije su valute manje zastupljene u našoj zemlji, između ostalog jesu da se ukoliko mogu oslobode novca pre nego što krenu nazad u Srbiju. Ukoliko su u pitanju valute zemalja iz regiona, stručnjaci savetuju da se novac zameni na menjačnicama na graničnim prelazima ukoliko je to moguće.