„Šta da se radi u Skupštini”

U okviru akcije  „Šta da se radi u Skupštini” inicijativa  Otvoreni parlament organizovala je juče uličnu akciju u Subotici kako bi građane upoznala sa načinom na koji mogu da podnose inicijative i predloge Narodnoj skupštini, te konktaktiraju sa narodnim poslanicima kako bi im ukazali na probleme od javnog interesa. 

Tokom akcije građani su ostavljali poruke i pitanja za narodne poslanike koje će tim Otvorenog parlamenta dostaviti Skupštini.  Ove akcije su do sada sprovedene u 26 gradova i opština u Srbiji, a nakon Subotice tim Otvorenog parlamenta održaće još i zaključnu akciju u Beogradu, kako bi građanima ukazao na značaj koji parlament u jednom društvu treba da ima i zbog čega, uprkos niskom stepenu poverenja koji imaju u rad najvišeg zakonodavnog tela, građani ne treba da odustanu od insistiranja da poslanici rade u javnom interesu. Građani koji nisu bili u prilici da posete akciju pitanja poslanicima mogu poslati i preko sajta Otvoreniparlament.rs.