Srpska pravoslavna crkva danas slavi praznik Sabor svetog arhangela Mihaila

Srpska pravoslavna crkva danas slavi praznik Sabor svetog arhangela Mihaila, u narodu poznat kao Aranđelovdan, jednu od najčešćih slava u Srba.

Prema crkvenom predanju, anđeo Mihailo je prvi stupio u borbu sa zlim duhom i to ime po crkvenom tumačenju, označava „onog koji je kao Bog“. Na grčkom jeziku reč „arhi“ znači glavni, prvi, a „angelos“ znači vesnik, anđeo.

Prema knjizi „O nebeskoj jerarhiji“ Svetog Dionisija Areopagita, učenika apostola Pavla, vojvoda anđelske vojske je arhistratig Mihailo, jer je svojim delovanjem spasao mnoge anđele otpale od Boga, koje je Lucifer povukao sa sobom u propast.

Verovanje kaže da taj anđeo nije umro i da i dalje po potrebi silazi među ljude, na zemlju, kao putnik ili prosjak. Arhanđel Mihailo je, prema verovanju, „živi svetac“.