Sredstava organima i organizacijama u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Mihalj Njilaš, uručili su danas ugovore o dodeli budzetskih sredstava organima i organizacijama sa teritorije AP Vojvodine, u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina.
Za ovu namenu, obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 9,5 miliona dinara, koja su, na osnovu javnog konkursa, raspodeljena na 83 organa i organizacije, za osposobljavanje zaposlenih da se koriste jezikom nacionalnih manjina, za razvoj sistema elektronske uprave u uslovima višejezičnosti, za višejezične table s nazivima naselja, ulica, organa i javnih obaveštenja, kao i za štampanje višejezičkih obrazaca i javnih publikacija.
Osvrnuvši se na značaj ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina na službenu upotrebu svog jezika i pisma, predsednik Mirović je istakao da je to samo deo javne politike prema nacionalnim manjinama, koja se ostvaruje u različitim segmentima i predstavlja jedan od najvažnijih prioriteta Pokrajinske vlade.
On je ukazao na neke zajedničke ciljeve, nazvavši ih civilizacijskim vrednostima koje u svakom trenutku moramo primenjivati u Vojvodini i podsetio na slavna imena pripadnika nacionalnih manjina koji su stvarali na svom jeziku i pismu i pronosili slavu naše zemlje.
Predsednik Pokrajinske vlade je tako najavio da će u sistemu pokrajinske administracije, od jula biti dovoljno prevodilaca za potrebe poslanika i službi i da će, po prvi put, biti realizovano prevođenje opštih akata na jezike nacionalnih manjina.
Potpredsednik Njilaš je naveo da se konkurs sprovodi već više od 10 godina sa ciljem da se unaprede prava pripadnika nacionalnih manjina na službenu upotrebu jezika i pisma.