Srednjoškolci od 31. jula mogu predati zahtev za mesečne karte

 

Učenici putnici koji iz subotičke opštine putuju za Bačku Topolu, Kanjižu, Sombor, Novi Kneževac ili neku drugu opštinu, zahteve za regresirane mesečne karte predavaće u Gradskom uslužnom centru Grada Subotice od 31. jula do 14. avgusta 2017. godine. Potvrde za mesečne karte izdavaće se od 21. do 31. avgusta 2017. godine i to od 10.00 – 13.30 časova u Gradskoj upravi, Trg slobode broj 1, III sprat, soba 305. Ukoliko učenici do ovog datuma ne završe praksu ili upis u naredni razred, potvrde će se izdavati i naknadno. Za regulisanje prava za mesečnu kartu učenici treba da prilože:
fotokopiju lične karte; potvrdu škole o upisu; dokaz o pozitivnom uspehu. Nepotpuna dokumentacija neće biti uzeta u razmatranje. Učenici lošeg materijalnog stanja, koji nisu u mogućnosti da plaćaju cenu regresirane mesečne karte treba da se obrate Centru za socijalni rad grada Subotice, Alekse Šantića broj 27 za oslobađanje plaćanja učešća za cenu mesečne karte.
Sve detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon 626 883, navodi se u saopštenju Sekretarijata za društvene delatnosti Grada Subotice.