Sporazum o osnivanju Socijalno-ekonomskog saveta

 

Predstavnici sindikata, Unije poslodavaca i lokalne samouprave potpisali su Sporazum o osnivanju Socijalno-ekonomskog saveta, a za predsedavajućeg izabran je Ištvan Huđi. Savet je osnovan sa ciljem uspostavljanja i razvijanja dijaloga o pitanjima od značaja za ostvarivanje prava radnika i poslodavaca.