Socijalne penzije

Gotovo milion penzionera u Srbiji mesečno prima manje od 30.000 dinara.

U lošijem položaju od njih su stariji od 65 godina koji nemaju nikakva primanja. Da bi se pomoglo tim ljudima i smanjilo siromaštvo nedavno je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić ponovo pokrenuo ideju o uvođenu takozvane garantovane penzije.

Da bi se pomoglo najstarijima koji su ugroženi siromaštvom, ministar Milan Krkobabić kaže da će tražiti da se uvede tzv. garantovana penzija. Pod drugim imenom, socijalna penzija, bila je planirana i Strategijom o starenju iz 2006. godine, ali nikada nije zaživela.

– Prema procenama računamo da ima oko 230.000 ljudi koji su stariji od 65 godina koji nisu radili, nisu uplaćivali doprinose i nemaju pravo da se nazovu penzionerima. Država mora da reši i brigu tih naših najstarijih sugrađana – ističe predsednik Saveza penzionera Srbije Andreja Savić.

Zagovornik uvođenja garantovane penzije od 12.000 dinara kaže da je iznos dat okvirno.

– Kad realizujemo koncept socijalne karte videćemo pojedinačno imovno stanje pojedinca i porodice. Želimo da tim ljudima damo određenu vrstu pomoći koju smo nazvali socijalnom penzijom u skladu sa strategijom o starenju ili garantovanom penzijom. Iznos te garantovane penzije zavisi od broja tih ljudi do kojeg budemo došli i sredstava u budžetu – kaže ministar.

Gotovo svaki peti stanovnik Srbije stariji od 65 godina je u riziku od siromaštva. To pokazuju zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku. Među njima je više žena.