Socijalna zaštita u migrantskoj krizi

 

U Hotelu „Patria“ održana je radionica o učešću institucija sistema socijalne zaštite u migrantskoj krizi u Subotici. Cilj radionice jeste da se socijalni radnici što bolje upute u rad sa maloletnim migrantima bez pratnje roditelja kao i sa problemima koji se na terenu mogu javiti. Radionicu su organizovali Ministarstvo za rad i Međunarodna organizacija za migracije u Srbiji.

Srbija je jedina zemlja na migrantskoj ruti u kojoj su maloletni migranti bez pratnje roditelja posebno zbrinuti, i o kojima vode računa posebni pratioci. Iz Ministarstva za rad navode da su radionice značajne zbog toga što se socijalni radnici bolje upoznaju sa potencijalnim problemima koji se mogu javiti na terenu, ali i sa načinima za njihovo rešavanje.

Od ukupne migrantske populacije, koja trenutno boravi kod nas, oko 30% su deca, a 800 njih spadaju u kategoriju maloletnih migranata bez pratnje roditelja. U Srbiji su za njihovo zbrinjavanje zadužene tri ustanove među kojima je i prihvatni centar u Subotici.

Trenutno u Srbiji boravi oko 6000 migranata u kampovima, dok je van sistema njih 800. U Subotici je 150 migranata smešteno u kamp, a na otvorenom je 200 migranata. Iz Ministarstva poručuju da boraviti na otvorenom ne predstavlja krivično delo, te da država neće upotrebljavati nikavu silu kako bi naterala migrante da se registruju.