Sledeće nedelje konkurs za anketare Republičkog zavoda za statistiku

Republički zavod za statistiku objaviće 15. avgusta javni poziv za prijavu kandidata za anketare koji će od 1.oktobra do 30. novembra ove godine sprovesti Anketu o strukturi poljoprivrednih gazdinstava. Konkurs za anketare biće otvoren do 21. avgusta,a za područje Subotice biće angažovano 7 osoba koje će anketu sprovesti u 1520 poljoprivrednih gazdinstava.

 

Zainteresovani kandidati koji žele da se prijave za anketara mogu to da učine isključivo putem web aplikacije na sajtu Republičkog zavoda za statistiku u delu Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava. Kandidati moraju biti državljani Republike Srbije, stariji od 18 godina i sa najmanje završenom srednjom četvorogodišnjom školom. Neophodan uslov za anketare je da protiv njih nije pokrenuta istraga niti podignuta optužnica. Prednost će, između ostalog, imati lica koja imaju završenu školu poljoprivredne struke.

 

Na području Subotice biće angažovano 7 anketara koji će sprovesti Anketu u 1520 poljoprivrednih gazdinstava. Svi anketari će proći trodnevnu obuku koja se pre svega odnosi na usvajanje metodologije i na rad sa aplikacijom na laptopu.

 

Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava sporovodi se na svake 3 godine, između dva popisa poljoprivrede koji se sprovode svake 10. godine, sa ciljem sagledavanja realne slike u poljoprivredi. Anketom se prikupljaju podaci o korišćenom poljoprivrednom zemljištu, stoki, mehanizaciji, radnoj snazi, o primenjenim metodama u poljoprivrednoj proizvodnji, itd. Svi prikupljeni podaci su tajni, a sva gazdinstva obuhvaćena anketom će pismenim putem biti obaveštena o tome da će ih anketari posetiti u periodu između 1.oktobra do 30. novembra ove godine.