Sledeće godine minimalac 201 po radnom času

U toku sledeće godine radnik koji bude radio 176 radnih sati mesečno moći će da računa na 35.414,72 dinara minimalne zarade. Od januara do decembra 2022. godine minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, iznosiće 201,22 dinara(neto), po radnom času.

Vlada Srbije donela je odluku, koja je objavljena i u „Službenom glasniku” o povećanju minimalne cene rada sa 183,93 dinara na 201,22 dinara po satu. To znači da je nova minimalna cena rada uvećana u odnosu na sadašnju za 9,4 odsto, a sve isplate minimalne zarade zaključno sa 31. decembrom ove godine obračunavaće se i dalje po iznosu od 183,93 dinara neto, po radnom času.

Neto minimalna zarada za isplate u toku 2022. godine iznosiće za mesec sa 160 radnih sati 32.195,20 dinara. Za mesec sa 184 radna sata minimalac će iznositi 37.024,48 dinara.

Iznosi bruto minimalne zarade za isplate od 1. januara 2022.će iznositi, za mesec sa 160 radnih sati iznositi 43.174,32 dinara, u skladu sa najavljenim novim poreskim oslobođenjem od 19.300 dinara i smanjenjem stope doprinosa za PIO na teret poslodavca za 0,5 odsto. Za mesec sa 184 radna sata minimalac će vredeti 50.063,45 dinara.