Skupština grada Subotica 27.08.2019.

Skupština grada Subotica 27.08.2019.