Skupstina grada Subotica 03.11.2022.

Na današnjoj 27. sednici Skupštine grada izglasan je prvi rebalans budžeta za ovu godinu kojim je budžet grada uvećan za 818 miliona dinara.

Prva tačka dnevnog reda koja je ujedno izazvala i najviše polemike među odbornicima u lokalnom parlamentu bila je donošenje Odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada za ovu godinu. Gradonačelnik je istakao da je nastala situacija vezana za energetsku krizu značajno poremetila svetsko i domaće tržište, te da je došlo do odstupanja od planiranih aktivnosti budžetskih korisnika grada. Bez obzira na to, gradonačelnik je rekao da ostvarivanje prihoda budžeta grada teče planiranom dinamikom, a suština rashodovane strane je da ona sredstva koja su ušteđena na određenim pozicijama budu preraspoređena radi prevazilaženja krize. Ovim rebalansom utvrđen je obim budžeta za 2022. godinu u iznosu od 8,4 milijarde dinara.

I odbornici iz redova Saveza vojvođansih Mađara ističu da je budžet za ovu godinu temeljno isplaniran te da se ostvaruje u skladu sa predviđenom dinamikom i predviđenim finansijskim pokazateljima.

Predstavnici opozicije iz redova Pokreta građanske Subotice ističu zabrinutost za planirano ostvarenje budžeta budući da su analizom punjenja budžeta za prvih 6 meseci ove godine došli do zaključka da su prihodi od poreza ispod 50%, posebno kada su u pitanju prihodi od poreza na imovinu koji su dostigli samo 26%.

Odbornici su danas između ostalog, doneli odluku i o izradi Plana detaljne i Generalne regulacije za nekoliko mesnih zajednica, usvojene su izmene poslovanja nekoliko javnih i javno- komunalnih preduzeća, a v.d. direktora Zoo vrta Palić, Sonja Mandić imenovana je za direktora ove ustanove na mandatni period od 4 godine.