Skupština grada o izmeni plana detaljne regulacije i gradskim priznanjima

Tačke dnevnog reda 24. redovne sednice Skupštine grada koje su izazvale najveću polemiku ticale su se izmene dva plana detaljne regulacije. S druge strane, odbornici su bili jednoglasni kada je reč o dodeli zvanja Počasni građanin koje će biti uručeno prof. dr Šandoru Šomođiju.

Jedna izmena plana odnosi se na regulaciju gradnje u okolini Aleje maršala Tita, a druga na zaštitu Ulice Braće Radić kao ambijentalne celine. Kako objašnjava Veljko Vojnić, predsednik odborničke grupe „Aleksandar Vučić-za našu decu“, izmene su donete kako bi se planski dokumenti uskladili sa republičkim čime bi ulica Braće Radić konačno bila zaštićena u celini. Za to je najpre trebalo identifikovati minimum 30 istorijski važnih objekata koji će biti nosioci zaštite cele ulice, kaže Vojnić.

Savez vojvođanskih Mađara podržao je obe izmene plana detaljne regulacije jer su mišljenja da treba sačuvati istorijsko nasleđe Subotice.

Tokom skupštinske rasprave odbornici Pokreta građanske Subotice sa govornicom su izneli i problem parkiranja, rekavši tom prilikom da ne postoji konkretna ideja kako bi centar grada trebao da izgleda.

Da postoji problem parkiranja svesni su iz redova vladajućih, zbog čega su naglasili da će se graditi nadzemne garaže na više lokacija.

Odbornici su bili jednoglasni kada je reč o dodeli zvanja i priznanja, te će zvanje Počasni građanin biti uručeno prof. dr Šandoru Šomođiju.