Skupstina grada 27.04.2017.

Pogledajte Skupstinu grada 27.04.2017.