Skupstina grada 21.06.2018.

Skupstina grada 21.06.2018.